AR-GE MERKEZİ

Servis > Ar-Ge Merkezi

AR-GE MERKEZİ

HAS Group, üretimi olan makineleri bünyesindeki araştırma ve geliştirme departmanlarında tasarlamaktadır. Birbiri ile ilişkili binlerce parçanın yüksek verimlilik ile çalışabilmesi için uzun süreli ve planlı bir endüstri mühendisliği uygulanmaktadır. Makinelerin yüksek performans ve minimum hata ile çalışabilmesi hedefiyle, her bir parçanın özellikleri ve konumu mühendislerimiz tarafından planlanmaktadır.

Ar-ge departmanımız bünyesinde, gelişmiş bilgisayarlarda iki boyutlu taslak çizimlerin yanında tüm makine ve parçaları üç boyutlu olarak kurgulanmakta, çalıştırılmakta ve ön taslak çalışma testleri tamamlanmaktadır. Bu sayede makinelerin üretimi sırasında oluşabilecek hatalar minimuma indirilmektedir. Bilgisayar temelli tasarım, hızlı üretime katkı sağlamış olmanın yanı sıra, makinelerimizin sorunsuz çalışabilmesinin de temelidir.Endüstri tasarımındaki yeni teknolojiler ile katı modellemenin kullanıldığı Ar-Ge departmanında makine parçalarının karşı karşıya kaldığı tüm dış faktörler parametrik olarak belirlenmektedir. Bu sayede parçaların ekonomik ömürleri belirlenmekte ve yıllar boyu çalışabilecek bir tekstil finisaj makinesi daha tasarım aşamasında ortaya çıkmaktadır.